Siewniki uniwersalne – idź z duchem czasu

Siewnik - Rapid Vaderstad.

Precyzyjny wysiew zbóż pozwala na optymalizowanie plonów możliwych do zebrania z każdego hektara ziemi. Dlatego rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne nastawione na uprawę zbóż coraz chętniej korzystają z pomocy siewników uniwersalnych. Siewniki znane już od XVI w. w nowoczesnej odsłonie nie tylko ułatwiają i przyspieszają sianie, ale także pomagają maksymalizować plony. Dowiedz się, jak w pełni wykorzystać ich możliwości.

Do czego służą siewniki uniwersalne?

Siewniki to urządzenia, które zostały zaprojektowane do precyzyjnego rzędowego wysiewu nasion. Głównym zadaniem siewników jest wysianie precyzyjnie określonej ilości ziaren, w ustalonych odległościach. Nowoczesne siewniki dają również możliwość ustalenia odpowiedniej głębokości siewu, na jaką dane ziarno może być umieszczone w glebie.

Siewniki rzędowe uniwersalne są najczęściej wykorzystywane do siania zbóż, takich jak pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto. Ten rodzaj siewników z powodzeniem wysieje również rośliny motylkowe, np. rzepak, groch, bobik oraz kukurydzę.

Jak działają uniwersalne siewniki rzędowe?

Siewniki rzędowe różnią się w zależności od typu używanej maszyny. Jeżeli posiadamy siewnik mechaniczny, to nasiona będą wysiewane ze skrzyni przez zespoły wysiewające. Następnie nasiona są transportowane grawitacyjnie do przewodów nasiennych, z których wędrują bezpośrednio do bruzd w glebie, które zostały przygotowane przez redlice stopkowe lub redlice talerzowe.

Siewniki rzędowe pneumatyczne działają na tej samej zasadzie, z tą różnicą, że nasiona nie wpadają do gleby swobodnie, a są tam umieszczane za pomocą strumienia powietrza pochodzącego z wentylatora.

Siewnik - Rapid Vaderstad.

Jak jest zbudowany siewnik rzędowy?

Budowa siewników rzędowych będzie się nieznacznie różnić w poszczególnych typach maszyn. Jednak standardowo można przyjąć, że siewniki posiadają wbudowane redlice stopkowe lub redlice talerzowe. W przypadku, kiedy siewnik posiada redlice talerzowe, mogą to być redlice jedno- lub dwutalerzowe.

Siewniki rzędowe talerzowe, mogą być dodatkowo wyposażone w koła kopiujące, które pilnują odpowiedniej głębokości siewu oraz ilości gleby pod wysianymi nasionami. Zastosowanie kół kopiujących wpływa na zabezpieczenie wilgoci z gleby, która bezpośrednio wpływa na równomierny wzrost nasion.

Dodatkowo każdy siewnik będzie wyposażony w:

 • znaczniki śladów
 • podest, który ułatwia załadunek skrzyni
 • zębowe spulchniacze kół ciągnika

Warto również dodać, że siewniki mogą być wyposażone w 19, 21, 23 lub 31 redlic. Liczba redlic oraz pojemność skrzyni zależy od szerokości roboczej maszyny.

Jak przygotować siewnik do pracy?

Przed rozpoczęciem pracy z siewnikiem, należy go odpowiedni przygotować. Przegląd powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku w jesieni lub wiosną. Sprawdzenie maszyny ma na celu ustalenie, czy wszystkie podzespoły są sprawne i czy nie ma konieczności wymiany zużytych części. Dodatkowo przed każdym sianiem należy sprawdzić ustawienia opcji siania.

Czynności, które powinny zostać wykonane w ramach przeglądu siewnika, to:

 • kontrola elementów roboczych (tarcz, kół dociskowych, znaczników, redlic)
 • wykonanie próby kręconej (pozwala na precyzyjne określenie ile ziarna mamy wysiać na 1 ha) lub obliczenie normy wysiewu
 • ustawienia siewu (odstęp między ziarnami, głębokość siewu)

Wykonanie tych zabiegów pomoże nam uniknąć awarii maszyny w trakcie wysiewu oraz zwiększyć plony.

Wyliczenie normy wysiewu

Określenie ile nasion potrzebujemy na wysianie 1 ha, jest podstawową czynności, którą powinniśmy wykonać. Do prawidłowego obliczenia masy wysiewu konieczne jest posiadanie informacji na temat rodzaju nasion oraz ich parametrów (MTN), gęstość siania oraz termin planowanego wysiewu.

Na tej podstawie możemy z łatwością określić ilość nasion konieczną do wysiania 1ha. Jeżeli nie posiadamy parametrów nasion, ponieważ np. korzystamy ze swoich zbiorów, to w takim przypadku zaleca się wykonanie próby kręconej.

Siewniki uniwersalne czy punktowe - siewnik unia.

Jak obliczyć wysięg znaczników?

Ostatnią czynnością, którą wykonujemy bezpośrednio przed wysiewem, jest ustalenie parametrów redlic i zagarniacza. Siewniki stopkowe i talerzowe można regulować za pomocą docisku centralnego.

Warto również pamiętać o ustawieniu przerzutnika znaczników bocznych, które wyznaczają trasę kolejnego przejazdu ciągnika. Znaczniki należy ustawić tak, aby były dopasowane do szerokości międzyrzędzi.

Podstawowe zasady wysiewu nasion

Precyzja, z jaką wykonamy czynności związane z przygotowaniem siewnika, będzie wpływać na wysokość zbiorów oraz zużycie materiału do wysiewu. Dlatego warto pamiętać o dobrych praktykach związanych z sianiem, do których należą:

 • sprawdzanie przewodów nasiennych (czy są właściwie otwarte)
 • sprawdzanie ustawień dźwigni regulacyjnych
 • uzupełnianie poziomu nasion w skrzyni
 • utrzymywanie stałej prędkości maszyny podczas wysiewu (z reguły nie powinna być przekraczana prędkość 10 km/h)
 • po każdym uwrociu należy pamiętać o przerzuceniu znacznika
 • siłę docisku redlic należy dopasować względem rodzaju gleby i panujących warunków

Przestrzegając tych zasad, możemy usprawnić proces wysiewu, uniknąć nadmiaru przerw technicznych i awarii maszyn oraz zwiększyć wydajność zbiorów z 1 ha ziemi.