Giełda MATIF — narzędzie dla rolników i inwestorów

Rolnicy przeglądają dokumenty.

Jej notowania mają bezpośredni wpływ na konsumpcyjną cenę pszenicy, kukurydzy, czy rzepaku w całej Europie. Obserwując jej dane, można śledzić ruchy cenowe na rynku zbóż w czasie rzeczywistym. Mowa oczywiście o giełdzie MATIF — najważniejszym narzędziu dla każdego, kto ma związek z obrotem płodów rolnych.

Czym jest giełda MATIF, w jaki sposób wpływa na ceny różnych towarów i jak wygląda inwestowanie w takim miejscu? To zagadnienia, które pośrednio dotyczą każdego z nas. Warto znać podstawowe informacje na temat giełdy.

Co to w ogóle jest giełda?

Giełda jest miejscem, w którym członkowie, zgodnie z regulaminem dokonują w określonym czasie transakcji kupna oraz sprzedaży określonych instrumentów. Tak brzmi bardzo ogólny, wręcz podręcznikowy opis tej instytucji.

Giełda MATIF — charakterystyka i zasady działania

Giełda MATIF to jedna z najważniejszych giełd obrotu płodów rolnych. Wszystkie jej transakcje dotyczą kontraktów terminowych, co oznacza, że członkowie kupują zobowiązania kupna/sprzedaży po konkretnej cenie, a nie fizyczny towar.

Właścicielem MATIF jest międzynarodowa platforma handlu giełdowego Euronext.

Na giełdzie MATIF oprócz inwestowania w kontrakty, można śledzić notowania cen m.in. pszenicy, kukurydzy i rzepaku, co sprawia, że jest ona jednym z ważniejszych źródeł informacji dla wszystkich skupów (zboża, czy innych produktów rolnych). Na cenę, którą polskie firmy skupiające tego typu towary, zaoferują swoim dostawcom, mają wpływ właśnie dane z giełdy.

Jak przewidzieć ceny towarów rolnych i kontraktów?

Cena to zawsze wypadkowa popytu i podaży, a więc może zmienić ją wszystko, co ma wpływ na relację tych dwóch czynników.

Popyt uzależniony jest od koniunktury całej gospodarki oraz konkretnej branży, zmian kulturowych, nagłych, niespodziewanych wydarzeń (mówi się wtedy o szoku popytowym, a chodzi na przykład o globalny lockdown lub wybuch wojny), czy postępu technologicznego.

Na zmiany podaży wpływają podobne czynniki, a także trudności logistyczne związane z dostawami.

Ceny na międzynarodowym rynku zbóż czy kukurydzy i rzepaku są zatem trudne do przewidzenia, a obstawianie notowań giełdowych MATIF to czysta spekulacja. W przeciwnym wypadku każdy inwestowałby na giełdzie i to z wielkim powodzeniem!

Może w takim razie lepsze dla krajowego rynku byłoby opieranie cen najważniejszych towarów rolnych (m.in. pszenica, rzepak i kukurydza) na danych z polskiej giełdy? Czy istnieje polski odpowiednik giełdy MATIF?

Rolnicy przeglądają dokumenty.

Platforma Żywnościowa — polska giełda

W naszym kraju, w 2020 r. została otwarta giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi o nazwie Platforma Żywnościowa i jest to sposób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na zniwelowanie kosztów transakcyjnych oraz zmniejszenie ryzyka cenowego i handlowego. Jednak ze względu na krótki okres funkcjonowania, na realny wpływ Platformy Żywnościowej na polski rynek trzeba jeszcze poczekać.

Jeśli jednak Polskie firmy wykorzystują zagraniczne, a nie polskie notowania giełdowe, w jaki sposób dostosowują ceny do rynku krajowego?

Ceny płodów rolnych w Polsce

Polska kukurydza, pszenica czy rzepak wyceniane są na podstawie notowania giełdowego (MATIF) oraz tzw. premii, które zawierają koszty:

  • logistyczne,

  • magazynowe,

  • ubezpieczeniowe.

Na ceny ma również wpływ wartość waluty, ponieważ ceny na giełdzie MATIF podawane są w Euro.

Należy również pamiętać, że oprócz obrotu krajowego, polscy rolnicy oraz firmy handlujące zbożem czy innymi towarami tego typu, dokonują również transakcji międzynarodowych.

Inwestowanie w surowce rolne na giełdzie MATIF

Inwestując na giełdzie MATIF nie kupuje się i nie sprzedaje fizycznego surowca, a kontrakty terminowe. Ich ceny są oparte o tzw. instrument bazowy, czyli realne towary, jednak sam przedmiot transakcji to jedynie pewna umowna wartość finansowa.

Kontrakt terminowy zwany też kontraktem futures to umowa, której jedna ze stron zobowiązuje się kupić, a druga sprzedać określoną ilość surowca w pewnym czasie w przyszłości, po cenie ustalonej w momencie zawarcia kontraktu. Kupno i sprzedaż kontraktów odbywa się jednak na zasadzie codziennego notowania. Takie ustalenia pozwalają na zakończenie transakcji przed faktycznym momentem końca kontraktu.

Rolnik - giełda matif.

Giełda MATIF — pytania i odpowiedzi

Poniżej znajduje się kilka najczęściej zadawanych pytań, które mogą rozwiać pozostałe wątpliwości.

Co to jest giełda MATIF??

Giełda MATIF należy do międzynarodowej firmy, mieści się we Francji i umożliwia transakcje dotyczące kontraktów terminowych na zboża i inne towary rolne.

Jak notowania giełdy wpływają na ceny konsumpcyjne?

Dane z giełdy bezpośrednio przekładają się wycenę takich towarów jak pszenica, rzepak czy kukurydza w skupach, a co za tym idzie, po jakich cenach towary sprzedawane są dalej.

Jak się zarabia na kontraktach terminowych?

Kontrakty terminowe (kontrakty futures) to umowa sprzedaży surowca „kiedyś” ale po „dzisiejszej” cenie. Inwestorzy mogą zarobić, jeśli cena surowca wzrośnie. Jeśli jednak cena danego towaru spadnie, inwestorzy odnotują stratę.

Podsumowanie

MATIF to giełda, która wyznacza rynkowe trendy cenowe płodów rolnych nie tylko we Francji, ale w całej Europie (a więc także w Polsce).

Jej notowania śledzi każdy, kto ma do czynienia z obrotem zboża, czy innych towarów rolnych.

Inwestowanie w kontrakty terminowe na tego rodzaju giełdzie, są obarczone wysokim stopniem ryzyka.