Rolnictwo precyzyjne – wady i zalety

Rolnictwo precyzyjne - automatyzacja.

Rozwój technologiczny spowodowany umieszczeniem satelit na orbicie przyniósł nowe rozwiązania nie tylko dla branży komputerowej. Sygnał GPS początkowo używany tylko przez organy ścigania i służby specjalne, stał się dostępny dla wszystkich. Dzięki nawigacji i błyskawicznemu rozwojowi technologii komórkowej niemal każdego dnia wykorzystujemy nadawany sygnał z GPSu. Także rolnicy, mogą dzisiaj korzystać z systemów map i danych zbieranych przez satelity poprzez wprowadzenie rolnictwa precyzyjnego. Rolnictwo precyzyjne to gospodarowanie wspomagane komputerowo. Przybliżmy jego zalety i sprawdźmy, czy ma jakieś wady.

Początki rolnictwa precyzyjnego

Rolnictwo precyzyjne swoje początki ma już w 1970 roku. Kiedy niektórzy rolnicy w Europie do pola wychodzili jeszcze z końmi, inni już opracowali technikę autoprowadzenia. Technika autoprowadzenia cechowała się utworzeniem na polu ścieżek technologicznych, po których miały poruszać się maszyny rolnicze. Jednak dynamiczny rozwój rolnictwa precyzyjnego nastąpił po 2000 roku, kiedy skok technologii pozwolił na szerokie korzystanie z sygnału GNNS (radionawigacja wykorzystująca fale radiowe nadawane z satelity), a w szczególności GPS (system nawigacji satelitarnej). Rolnictwo precyzyjne poprzez gromadzenie wielu danych i wykorzystywaniu tych informacji nabrało tempa rozwoju.

Jakie dane wykorzystywane są w rolnictwie precyzyjnym?

Agrotechnika w sposób maksymalny wprowadza nowe technologie w obręb gospodarstwa. Odpowiednie systemy zbierają dane o pogodzie. Co ma zastosowanie przy nawożeniu. Wcześniej jednak z map satelitarnych odczytywane są rozmiary pól. System nawigacji także zapamiętuje i mapuje granice pola, by w kolejnym etapie pracy móc odpowiednio sterować torem jazdy maszyny rolniczej. Do centrum danych i programów sterujących agrokulturą w danym gospodarstwie należy także wprowadzić rozmiary urządzeń rolniczych. System rozpoznaje także i zapamiętuje miejsca mniej i bardziej żyzne, czyli takie, które są w stanie wydać większe zasoby plonu.

Rolnictwo precyzyjne - automatyzacja.

Stosuje się czujniki, które montowane są przy uprawach, traktorach, kombajnach, siewnikach, agregatach do uprawy, między roślinami. Czujniki te zbierają informacje o temperaturze gleby, o jej wilgotności, nasłonecznieniu ziemi i roślin w danym miejscu. Dzięki zamontowaniu czujników i użyciu odpowiednich aplikacji poszczególne parametry są wykorzystywane cały czas, aby podnosić wydajności i możliwości płodowe na każdym etapie prac. Na ich podstawie dozowane są zasiewy, nawożenia oraz środki ochrony roślin. Zapisane dane są z automatu łączone z mapą pola i przypisane do określonego miejsca na dany czas.

Zadania rolnictwa precyzyjnego

Głównym zadaniem wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego jest precyzyjne zarządzenie w zakresie planowania upraw, ich nawożenia i zabezpieczenia. Zdjęcia map satelitarnych służą do precyzyjnego określenia granic pola. Pozwala to na odpowiednie zaplanowanie toru jazdy poszczególnych maszyn. Ich ustawienie i tor jazdy jest zaplanowany przez centrum zarządzania w gospodarstwie. Dzięki zebranym danym nawożenie jest dozowane w zależności od rodzaju gleby i zakładanych możliwości w celu zebrania obfitych plonów. Tam, gdzie ziemia jest mniej żyzna i system nie rozpoznaje korzyści w większym nawożeniu, stosuje się mniej nawozu na uprawy. Jednak na obszarze, gdzie zebrane informacje wskazują na pozytywne dane w zakresie upraw i plonu nawożenie jest technologicznie zwiększane. Dzieje się to automatycznie, gdy traktor z maszyną rolniczą wjeżdża na dany obszar oznaczony na mapie jako lepszy jakościowo. W tym momencie aplikacja sterująca nawożeniem zwiększa jego dawkę.

Korzyści płynące z wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego

Wprowadzenie rolnictwa precyzyjnego w obręb gospodarstwa ma na celu dzięki technologii uzyskanie maksymalnych plonów z uprawy roślin i zbóż. System sterowania prowadzi do obniżenia kosztów produkcji, tam, gdzie nie ma sensu, nie inwestujemy. Tam, gdzie jest cel, skupiamy się na stosowaniu odpowiedniej ilości nawozów i środków ochrony. Zaletą rolnictwa precyzyjnego jest także zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracowników, niezbędnych przy pracach na gospodarstwie. Zauważa się także znaczne oszczędności na paliwie. Maszyny nie poruszają się kilka razy po tym samym kawałku upraw. Ich przejazdy, ścieżki i nawroty są precyzyjnie zaplanowane i zoptymalizowane do minimum. Korzyścią płynącą dzięki automatyzacji rolnictwa precyzyjnego jest także angażowanie pogody. Dzięki długoterminowym prognozą pogody system planuje plan prac do przodu. Rolnik nie ma obawy, że spryska plony, a za dwie godziny spadnie deszcz.

Co to rolnictwo precyzyjne - definicja.

Automatyzacja agrokultury ma wady?

Kiedy czytamy o rolnictwie precyzyjnym, niewątpliwie zauważamy szereg zalet. Wszystko zoptymalizowane i zaplanowane jak w szwajcarskim zegarku. No i właśnie przy tym aspekcie pojawia się minus. Tak jak szwajcarskie zegarki są najdroższe ze wszystkich rodzajów czasomierzy, tak też rolnictwo precyzyjne do najtańszych nie należy. Wprawdzie pojawiają się oszczędności w zakresie paliwa, nawozów, oprysków czy ludzi do pracy. Jednak samo wprowadzenie technologii do gospodarstwa wiąże się z dużymi kosztami. Tylko ogromne przemysłowe gospodarstwa, mające do uprawy setki, a nawet tysiące hektarów mają środki finansowe na pełną automatyzację agrokultury. Mniejsi gospodarze stopniowo wprowadzają nowości technologiczne do swoich gospodarstw, jednak dzieje się to małymi krokami, poprzez stopniowy zakup odpowiedniego sprzętu.

Z pewnością minie jeszcze sporo czasu, zanim wszyscy gospodarze przejdą na rolnictwo precyzyjne. Z pewnością jest to przyszłość i dobry kierunek dla rolnictwa. Możliwe, że tak jak stopniowo zmniejsza się liczba mały gospodarstw rolnych na rzecz gigantów przemysłowo-rolniczych, tak też będzie się zwiększać liczba gospodarstw stosujących rolnictwo precyzyjne. Pamiętajmy także, że automatyzacja agrokultury ma pozytywny wpływ na środowisko. Mniej paliwa, mniej kopcących maszyn i mniej niepotrzebnych środków chemicznych. Nasza ekologia z pewnością jest wdzięczna rozwojowi technologicznemu.