Sposoby na użyźnianie gleby

Użyźnianie gleby - sposoby.

Regularne użyźnianie gleby to jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby zwiększyć plony, bez względu na to czy prowadzimy duże gospodarstwo rolne, czy mały przydomowy ogródek. Zadbanie o prawidłowy poziom materii organicznej w glebie pomoże nam zapewnić składniki odżywcze dla uprawy roślin. Dzięki temu zapewnimy sobie obfitość plonów każdego roku i ograniczymy proces wyjaławiania gleby. Jak zatem najskuteczniej użyźniać glebę?

Rodzaje gleby oraz jej skład

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego konieczne jest regularne użyźnianie gleby, powinniśmy poznać strukturę jej budowy oraz rodzaje gleb, które występują w Polsce. Gleba w niemal 45% składa się ze składników mineralnych, 25% to powietrze i gazy, kolejne 25% to woda, a około 5% stanowi materia organiczna. Składniki mineralne występujące w glebie są pochłaniane przez korzenie roślin, które wykorzystują je do wzrostu.

Znajomość rodzaju gleby, która jest uprawiana, pozwala na lepsze dopasowanie sposobu uprawy oraz użyźniania gleby. W Polsce najczęściej spotykamy gleby:

  • czarnoziemy
  • mady
  • czarne ziemie
  • brunatne
  • rędziny
  • górskie
  • bielice
  • płowe

Wymienione rodzaje gleb są najczęściej wykorzystywane do uprawy. Ich żyzność zależy przede wszystkim od poziomu próchnicy. W Polsce procentowy udział próchnicy w glebie waha się między 0,6% - 6%. I tak najżyźniejsze będą czarnoziemy, za nimi czarne ziemie oraz gleba brunatna i rędziny. Gleby uznane za mało żyzne to gleby górskie, bielicowe i płowe. Niemniej, każda z wymienionych gleb potrzebuje regularnego użyźniania, aby maksymalizować ilość zbieranych każdego roku plonów oraz przeciwdziałać jej wyjałowieniu.

Użyźnianie gleby - nawozy naturalne

Jak już wiemy, głównym wskaźnikiem żyzności gleby jest próchnica. Jednak czym ona właściwie jest? Warstwa próchnicza powstaje z przekształcenia szczątek roślin, dzięki działalności w glebie bakterii, grzybów i bezkręgowców. Do powstania warstwy ziemi spowodowanej rozkładem roślin przyczyniają się szczególnie dżdżownice, które są także zalecane przy przetwarzaniu kompostu.

Nawóz naturalny - użyźnianie gleby.

Próchnica sama w sobie posiada wiele substancji odżywczych, m.in. mineralnych i organiczno - mineralnych, które dostarczają roślinom składniki pokarmowe powodujące ich wzrost. Próchnica wpływa również na lepsze przepuszczanie wody do gleby i jej magazynowanie.

Przetwarzanie materii organicznej w kompost oraz stosowanie obornika

Bazując na tej wiedzy, możemy w prosty i naturalny sposób wpłynąć na poprawę struktury gleby, gromadząc i przetwarzając kompost w warstwę próchniczą, która będzie idealna do ogrodu. Jak zatem prawidłowo gromadzić kompost, aby użyźnić glebę? Przede wszystkim musimy pamiętać, aby do kompostownika wyrzucać jedynie cząstki roślinne, czyli warzywa i owoce. Są różne szkoły jeżeli chodzi o kompostowanie chwastów. Jedni nie zalecają ich przetwarzania w kompostowniku, aby nie rozsiewać ich nasion. Jednak dobrze przetworzony kompost, nie powinien posiadać żadnych nasion lub innych cząstek roślin, które mogłyby zachwaścić pole uprawne.

Dodatkowo warto pamiętać, że najlepszym sprzymierzeńcem kompostowania są owady. Dlatego jeżeli chcemy, aby nasz kompost był gotowy na wiosnę, warto zadbać o obecność w nim dżdżownic, które pomagają w szybszym rozkładzie roślin. Tak powstały nawóz, należy wrzucić do ogrodu wiosną, przed pierwszym sianiem lub sadzeniem. Stosowanie kompostu poprawia ziemię i nie wymaga stosowania nawozów sztucznych.

Do poprawy podłoża stosowany jest również obornik. Obornik to nawóz powstały na skutek fermentowania odchodów zwierząt zagrodowych oraz słomy. Ma właściwości, które wpływają na żyzność gleby. Tak powstały zielony nawóz rozrzuca się równomiernie po całym ogrodzie i miesza z wierzchnią warstwą ziemi. Ważne, aby obornik nawozić najlepiej jesienią, dzięki czemu gleba w ogrodzie będzie miała wystarczająco dużo czasu, aby wchłonąć wszystkie składniki odżywcze i wydać obfite plony. Rośliny, do których uprawy stosuje się nawozy naturalne, radzą sobie lepiej z niskim poziomem opadów oraz szybciej rosną.

Kobiety użyźniają glebę.

Jak użyźnić piaszczystą glebę?

Rośliny do prawidłowego wzrostu potrzebują odpowiedniej ilości wody oraz żyznego podłoża. Jeżeli ziemia, na której chcemy uprawiać rośliny, jest piaszczysta, powinniśmy rozważyć jej wymieszanie z glebą żyzną i gliniastą. Właściwości, jakie ma gleba piaszczysta, czyli niski poziom składników odżywczych oraz szybkie przepuszczanie wody wymaga także regularnego stosowania nawozów wiosną i jesienią. Nawożenie gleby piaszczystej w ogrodzie pomoże ziemi na lepsze kumulowanie składników odżywczych i opadów, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin.

Użyźnianie gleby w ogrodzie pozytywnie wpływa na poziom składników mineralnych i organicznych, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wzrost upraw. Rośliny, które rosną na żyznym podłożu, będą lepiej ukorzenione i będą szybciej rosnąć. Również zbierane plony z uprawianego areału będą większe. Nawożenie gleby ma jeszcze jedną zaletę - pomaga w przeciwdziałaniu jej erozji, co jest wyjątkowo ważnym aspektem podczas dbania o zachowanie jej właściwości uprawnych.

Sposoby na chwasty w zbożu

Chwasty w zbożu.

Wraz z wiosną i rozwojem upraw zbożowych narasta problem z zachwaszczeniem pola. Chwasty w zbożu występują niemal zawsze. Różnią się ze sobą, na co wpływ mają warunki środowiskowe na danej glebie. Niezależnie jaki to jest chwast, ich obecność zawsze hamuje rozwój roślin uprawnych. Jakie są najczęściej występujące chwasty w zbożach i jak je zwalczać? Kilka wskazówek poniżej.

Dlaczego chwasty w zbożach są szkodliwe?

W zbożach ozimych na wiosnę zaobserwować możemy liczne występowanie chwastów z gatunków jednoliściennych i dwuliściennych. Chwastów w zbożach należy się pozbyć jak najszybciej, ponieważ mają one wpływ na prawidłowy wzrost roślin uprawnych. Konkurują one między sobą o wodę, światło i składniki pokarmowe. Wiele gatunków chwastów tę walkę wygrywa, ponieważ ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe z gleby przewyższa zapotrzebowanie zbóż. W rezultacie uprawy słabną, ich wzrost jest zahamowany, a chwasty w zbożach rosną w siłę. Pamiętajmy, jednak że ten problem nie tylko pojawia się w pszenicy ozimej, czy innych zbożach ozimych. Dotyczy on wszystkich upraw zbożowych, niezależnie od pory wysiewu.

Zboże zbliżenie.

Kolejnym powodem do intensywnego zwalczania chwastów jest walka o wodę. Pobierają one znaczne ilości wody z gleby. Opóźnia to moment wschodu zbóż, ponieważ brak wody wydłuża czas kiełkowania nasion zbóż ozimych lub jarych. Chwasty w zbożach także odbierają uprawą światło. Tworzą zacienienia, które nie tylko pozbawiają przyszłe plony światła słonecznego, ale także wyższej temperatury, która jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i dobrej kondycji rośliny uprawnej.

Występowanie chwastów w zbożach

Na terenach Polski rolnicy bardzo dobrze znają rośliny o zabawnych nazwach: chaber bławatek, przytulia czepna, miotła zbożowa, mak polny, liścia flagowego, fiołek polny, wyczyniec polny czy bodziszek drobny. Wszystkie wspomniane rośliny to chwasty, które spędzają sen z powiek nie jednego rolnika. Zwalczanie chwastów jest możliwe dzięki zastosowaniu środków ochrony roślin, które są substancjami czynnymi likwidującymi lub hamującymi rozwój powyższych chwastów.

Sposoby chemiczne na najpopularniejsze chwasty zbożowe

Miotła zbożowa to chwast szeroko rozpoznawalny, ponieważ to najczęściej występująca trawa w zbożach ozimych. Jej rozwojowi służą gleby kwaśne i lekko wilgotne. Jednak nie ma wygórowanych wymagań, dlatego rozwija się niemal wszędzie. Jej siewki pojawiają się jeszcze przed zimą, jednak gdy mamy suchą jesień intensywnie rozsiewa się dopiero wiosną. Miotła zbożowa nabyła odporność na niektóre substancje czynne z grupy herbicydów, w związku z czym jej zwalczanie chemiczne do najprostszych nie należy. Substancje czynne, które są wykorzystywane do zwalczania miotły zbożowej i ograniczenia jej wzrostu to jodosulfuron metylosodowy, flufenacet, beflubutamid, pinoksaden, chlorotoluron.

Przytulia czepna jest to chwast, który upodobał sobie glebę żyzną i bogatą w azot. Budowa przytulii czepnej pozwala na jej przyczepianie się do rośliny i wspinanie wraz z jej wzrostem. Jest to chwast wyjątkowo konkurencyjny, który odbiera uprawą najcenniejsze składniki pokarmowe. Niebezpieczne jest już występowanie jednej sadzonki na 10 metrów kwadratowych pola. Przytulia kiełkuje już przy temperaturze około 0 stopni C, niestraszne są jej mrozy. Substancje czynne, które są wykorzystywane do zwalczania przytulii czepnej i ograniczenia jej wzrostu to flufenacet z pikolinafen, diflufenikan, prosulfokarb, florasulam.

Środki ochrony roślin

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z głową. Są to substancje czynne, które w pierwszej kolejności mają eliminować chwasty, jednak ich nieprawidłowe użycie jest szkodliwe dla upraw, ludzi i środowiska. Koniecznie przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie. Zawsze należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa przed każdym użyciem. Na etykiecie znajdziesz informacje dotyczące produkty, jego przeznaczenia, dawkowania i możliwości łączenia w opryskiwaczu z innymi środkami chemicznymi. Będą tam także informacje o czasie wykonywania zabiegu oprysku na uprawach, w każdym przypadku zboża może to być inny miesiąc, w zależności od rodzaju substancji i fazie rozwoju roślin na uprawie plonu.

Pole chwasty w zbożu.

Popularną grupą środków ochrony roślin, które skutecznie pomagają zwalczyć chwasty, są herbicydy. Herbicydy to rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego eliminowania chwastów w uprawach. Ich użycie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. Herbicydów (głównie zawierających kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy lub metsulfuron metylu) używa się zarówno dolistnie, jak i doglebowo.

Ochrona plonu polnego przed chwastami poprzez oprysk powoduje najefektywniejszą walkę z chwastami. Ostatnimi czasy dużo mówi się o szkodliwości oprysków na środowisko. W tym celu i ze względu na dobro ekologiczne opracowuje się środki chemiczne bezpieczniejsze dla przyrody. Niestety zwalczanie chwastów jest coraz trudniejsze, ponieważ wiele szkodliwych roślin uodpornia się na poszczególne substancje. Stosowania niektórych oprysków należy niekiedy zaprzestać, ponieważ fazy ewolucji chwastu doprowadziły do odporności rośliny na niego. Dlatego pamiętaj przed każdym użyciem, przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu oraz miej na względzie bycie na bieżąco ze zmieniającymi się trendami w zastosowaniu środków ochrony roślin.

Czy warto kupować używane ciągniki rolnicze?

Używane ciągniki rolnicze.

Ciągnik rolniczy jest maszyną niezbędną w każdym gospodarstwie. Niezależnie od wielkości użytków rolnych traktor musi być na wyposażeniu każdej zagrody. Przy mniejszych powierzchniach pól wystarczy jeden, często wieloletni sprzęt. Natomiast przy średnich farmach i agro przedsiębiorstwach jeden ciągnik to zdecydowanie za mało. Nowe ciągniki są wydajne, ekologiczne i niezawodne. Jednak nie każdy gospodarz może sobie pozwolić na ich zakup. Używane ciągniki rolnicze także mogą sprawdzić się jeszcze na roli, jednak warto wcześniej przeanalizować wszystkie za i przeciw. Zastanówmy się, czy warto kupować używane ciągniki rolnicze?

Używane ciągniki rolnicze - zalety

Maszyny używane (niezależnie, jaki mają rok produkcji) mogą być tym, czego szukasz, jeżeli potrzebujesz sprzętu prostego, łatwego w obsłudze i niedrogiego. Używane ciągniki rolnicze to maszyny nieskomplikowane w naprawie. Starsze traktory nawet przy poważniejszej awarii rolnik jest w stanie zreperować samodzielnie. Informacje o częściach znajdzie w katalogach, które pomimo upływu lat są nadal aktualne. Jeżeli dodatkowo dysponujemy prywatnym warsztatem i narzędziami, każdą maszynę używaną jesteśmy w stanie doprowadzić do dobrego stanu. Inwestycja w tani, nawet uszkodzony sprzęt i czas poświęcony na naprawę może okazać się opłacalna.

Nowe i używane ciagniki rolnicze.

Przeglądając ogłoszenia, natrafimy na oferty, których lokalizacja może być blisko nas, a cena prezentować się atrakcyjnie. New Holland już od lat wypuszcza na rynek produkty, które pomimo upływu czasu nadal cieszą się popularnością i nie wymagają częstego serwisu. Filtry w ogłoszeniach pozwalają nam na dobranie odpowiedniej mocy pod nasze wymagania. Moc traktora może odgrywać kluczową rolę przy zakupie. Jeżeli zależy nam na maszynie o dużej mocy, bez dodatkowych ulepszeń technologicznych i podniesionej efektywności pracy używane ciągniki rolnicze mogą okazać się dla nas dobrym wyborem.

Pamiętajmy jednak, że używany ciągnik rolniczy to nie tylko stare kilkudziesięcioletnie maszyny, ale także traktory kilkuletnie. Które oferują wiele możliwości już z najnowszej technologii. Możemy skorzystać z usług komisów, gdzie sprzedają traktory jeszcze na gwarancji. Mamy wtedy ciągnik prawie nowy, w znacznie niższej cenie.

Używane ciągniki rolnicze - wady

Zanim kupisz ciągnik rolniczy z drugiej ręki, zorientuj się, czy nie masz możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup nowego ciągnika. Istnieją programy, które umożliwiają otrzymanie dofinansowania na zakup sprzętu, pod warunkiem, że jest to nowy sprzęt. Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo rolne i rozliczasz się z podatku od towarów i usług (VAT), istotna może okazać się możliwość rozliczenia go. Cena netto powinna wtedy przesądzić o twoim wyborze. Decydując się na nowy traktor, możemy także wybrać odpowiednie dla nas podzespoły, które mogą znacznie ułatwić i usprawnić pracę w naszym agro przedsiębiorstwie. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli specjalizujemy się w uprawach o szczególnym charakterze i rodzaju obróbki. Producent nowych ciągników może wyposażyć maszynę w podzespoły, które przeznaczone są do pracy w szklarni lub między drzewami w sadzie. Kupując traktor z drugiej ręki, nie mamy możliwości wyboru podzespołów, często nawet nie możemy ich także dokupić, jeżeli urządzenia wyprodukowano już dość dawno.

Maszyna w polu.

Używane ciągniki rolnicze nie zawsze będą sprzętem niezawodnym, przeznaczonym do wielu godzin pracy bez serwisu i awarii. Skrzynia biegów, zawieszenie, akumulator, siłowniki, pompa mogą nas zawieść w momencie, gdy najbardziej ich potrzebujemy. Decydując się na zakup ciągnika z drugiej ręki, weźmy pod uwagę częstotliwość jego wykorzystywania. Jeżeli zatrudniamy pracowników, rozważmy czy stać nas na przestoje w ich pracy, zwłaszcza jeżeli w naszych działaniach bywają okresy bardziej intensywne z szybkim tempem pracy.

Pamiętajmy, aby przy ostatecznym podjęciu decyzji rozważyć nasze możliwości finansowe i możliwości wsparcia z zewnątrz. Zakup traktora z drugiej ręki jest wart uwagi, jeżeli nie prowadzimy przedsiębiorstwa rolniczego, tylko prywatne gospodarstwo. Jeżeli mamy umiejętności, możliwości i czas na serwisowanie go. Jeżeli jednak prowadzimy intensywne rolnictwo wielohektarowe lub produkcyjne, niezawodny i nowoczesny sprzęt będzie niezbędny do efektywnego zarządzania pracą i osiągania oczekiwanych rezultatów pracy.

Jak wybrać części do maszyn rolniczych?

Maszyna rolnicza - zbliżenie.

Sklepów i hurtowni oferujących części do maszyn rolniczych w Polsce jest coraz mniej. Zwolennicy tradycyjnych sklepów czasami próżno szukają ich w swoim mieście. Sympatycy sklepów online i przesyłek kurierskich mają jeszcze w czym wybierać. Pamiętajcie jednak, aby przy realizacji dobrze wybrać daną część. Wysyłka internetowa dociera szybko, ale na pomyłki może nie być czasu. Dlatego korzystajcie ze sprawdzonych sklepów, które tak jak my służą radą i udzielają telefonicznego wsparcia.

Części do maszyn rolniczych dla rolnika-mechanika

Polska gospodarka rolna to nadal znaczna liczba niedużych gospodarstw, które przekazywane z pokolenia na pokolenia uprawiają od wielu lat tę samą ziemię. Maszyn rolniczych nie wymienia się w takich gospodarstwach często. Ponieważ jest to zbyt duży koszt. Przed sezonem dokonuje się przeglądów ciągników i sprzętu oraz zamawia się odpowiednie produkty, aby przygotować maszyny na sezon. Każdy lokalny sklep rolniczy oferuje części zarówno do nowszych, jak i starszych modeli traktorów i kombajnów. Klientów obsługują tam doświadczeni sprzedawcy, którzy często już nawet nie zaglądają do katalogów, ponieważ znają części zamienne do najbardziej popularnych maszyn. W sklepie stacjonarnym mamy mniejszy wybór części lub są ściągane na zamówienie, dlatego niezwykle ważne jest, aby dobrze wybrać części.

Rolnicy, którzy mają już wysłużony sprzęt rolniczy i sami go naprawiają, znają dobrze potrzebne im części. Jeśli chodzi o elementy do ciągników i kombajnów, te są one najczęściej zamawiane. Bywa, że mały pierścień lub uszczelka uniemożliwiają pracę sprzętu i zatrzymuje ciąg rolniczych działań, do momentu naprawy maszyn. Dlatego, zanim odwiedzimy sklep internetowy, sprawdźmy dokładnie katalog części. Pomyłka w jednej cyfrze w serii danego produktu może uniemożliwić szybkie naprawienie maszyn rolniczych.

Katalog części do maszyn rolniczych

Części do maszyn rolniczych zawsze najpierw szukajmy w katalogach. Zarówno części zamienne, jak i części oryginalne zawsze mają swoje katalogi. Producenci od lat dbają o to, aby wraz z danym modelem kombajnu, ciągnika czy kosiarki wyposażać klientów w katalog części. W naszym sklepie udostępniamy dla Was do wglądu katalogi z częściami zamiennymi. Przed wrzuceniem produktów do koszyka możecie sprawdzić po opisie i w katalogu, czy dana część będzie odpowiednia do waszego urządzenia. Szukaj zawsze nazwy, serii i numeru danej części. Potrzebna będzie nazwa marki i modelu twojej maszyny. Przyda się także rocznik i parametry sprzętu. Oferujemy produkty do nowoczesnych maszyn i ty trochę zasłużonych. Łączy nas ścisła współpraca z producentami, znamy ich wytyczne co do zastosowania odpowiednich elementów.

Części do maszyn rolniczych.

Jakość części do maszyn rolniczych

Części do ciągników i maszyn rolniczych (kombajnu, przyczepy, kosiarki, koparki i ładowarki) można kupować w oryginale lub zamienniki. Decydując się na montaż elementów zamiennych mamy na względzie części w atrakcyjnych cenach. Wszystkie akcesoria i części powinny być sprawdzone. Skorzystaj z obsługi sklepu i możesz dopytać o jakoś danych produktów. My dbamy o szczególny charakter i jakość naszych zamienników. Wśród naszej oferty znajdziesz tylko sprawdzonych producentów. Zakupy dokonane przez nasz sklep rolniczy będą ci służyć wiele godzin roboczych.

Infolinia - doradca przy zakupie części do maszyn rolniczych

Sklep, który posiada bogatą ofertę od kilku producentów, powinien posiadać infolinię, czyli wsparcie specjalistów, którzy rozwieją wątpliwości przy zakupie. Informacje od pracowników sklepu są szczególnie przydatne, jeżeli potrzebujemy części do nowszych urządzeń, które być może psują się po raz pierwszy lub po prostu musimy dokonać ich serwisu. Obawiamy się błędów przy realizacji zamówienia przez internet, dlatego chętnie konsultujemy swój wybór i zakup produktów z doradcami ze sklepu. W naszym sklepie, każdego dnia rozwiewamy szereg wątpliwości i udzielamy wielu pomocnych informacji dla naszych klientów.

Kontakt z infolinią skraca także czas składania zamówień, ponieważ nie poświęcamy wiele czasu na szukanie odpowiedzi na trudne pytania. Wysyłka następuje jeszcze tego samego dnia, jeśli zamówienie złożono w przedpołudniowych godzinach. Na infolinii możemy także poznać promocję, warto skorzystać z atrakcyjnej ceny, która na przykład pojawia się w momencie zakupu filtru do oleju i oleju przy jednym zamówieniu.

Dodatkowy asortyment sklepu rolniczego

Strony, które oferują części do maszyn rolniczych, mogą także mieć katalog usług doradczych przy zakupie nowego sprzętu. Może warto rozważyć opcję wymiany maszyny na rolnicze potrzeby, jeżeli obecna wymaga częstych napraw, a poprzez to tracimy cenny czas w trakcie pracy w środku sezonu. Sklepy ze sprzętem rolniczym przygotowują promocje, także na urządzenia i produkty kupowane w sklepie rolniczym. Często towarzyszy im atrakcyjna forma finansowania fabrycznego. Może najwyższy czas zaprzestać kupowania części do ciągników i sklep rolniczy kojarzyć tylko z nową maszyną stojącą dumnie w naszej stodole?

Koła maszyny rolniczej.

W naszym sklepie dbamy o swoich stałych i nowych klientów. Nieważne czy do koszyka wrzucacie produkty ze starszych ciągników i kombajnów, czy do nowych maszyn, my zawsze oferujemy nasze doradztwo i opiekę oraz szybkość w realizacji zamówień. Pilnujemy także, aby jakości części zamiennych były najlepsze na rynku. Zapraszamy do odwiedzania naszego sklepu w przeglądarce, zawsze kiedy konieczne jest złożenie zamówień na części do maszyn rolniczych lub wymiana starego sprzętu na nowy.

Pierwsze koszenie trawy po zimie

Pierwsze koszenie trawy po zimie.

Trawnik jest wizytówką każdego ogrodu. Nawet jeżeli nie mamy kwiatów i krzewów ozdobnych, a posiadamy wypielęgnowany i zadbany trawnik, nasz przydomowy teren zachwyci nie jednego przechodnia. Przy odpowiednim prowadzeniu trawnika już w pierwsze gorące dni możemy poleżeć na trawie niczym na mięciutkim dywanie. Jak wprowadzić trawnik w sezon wiosenny? Kiedy wykonać wiosenne koszenie i jak to zrobić, żeby nie zaszkodzić na kolejne miesiące? Podpowiadamy poniżej, usiądź wygodnie i przeczytaj do końca.

Przygotowanie pod pierwsze koszenie trawy

Pierwsze koszenie trawnika, to istotna czynność w jego pielęgnacji. Pamiętajmy, że jeśli zrobimy to zbyt wcześnie, trawa może nie poradzić sobie z mrozami. Jeżeli zbyt późno - źdźbła mogą być już zbyt stare i przerośnięte, będą się słabo krzewiły. Zanim przystąpimy do pierwszego koszenia młodego trawnika, dobrze jest go zwałować. Złaszcza jeżeli mamy świeżo założoną trawę. Młode źdźbła są bardzo delikatne i aby uniknąć ich wyrywania z podłoża, w tym celu utwardza się ziemię poprzez zwałowanie.

Mężczyzna kosi trawę.

Upewnijmy się także, że po zimie nie ma żadnych chorób grzybowych. Jeśli się pojawią, wykorzeńmy ich ogniska, zanim przeniosą się na większy obszar. Zanim przejdziemy do koszenia trawnika, warto zadbać o stan kosiarki spalinowej. Kosić należy tylko i wyłącznie z zaostrzonymi nożami kosiarki. Pielęgnacja trawników to także pozimowe grabienie. Pozbycie się tak zwanego filcu, czyli liczny obumarłych po zimie źdźbeł, innych resztek roślin i chwastów. Zalegają one między trawą, hamując jej dostęp do światła i tlenu. Trawę należy dokładnie wygrabić jeszcze zanim rozpocznie się okres wegetacji, przypada to na okolice marca. Niezależnie od powierzchni musimy dokładnie wygrabić całą trawę w ogrodzie. Dosiać możliwie szybko nasiona tam, gdzie to konieczne, jeszcze przed uruchomieniem kosiarki.

Jak i kiedy przeprowadzić pierwsze koszenie trawy?

Trawę kosimy po zimie, najczęściej na przełomie marca i kwietnia. Kiedy źdźbła mają 8-10 cm. Powinniśmy pilnować tego momentu i w odpowiednim czasie odpalić kosiarki spalinowe. Jeżeli mrozy długo się utrzymują, bywa, że ten moment przypada dopiero na koniec kwietnia. Wysokość koszenia tuż po zimie to 5-6 cm. Nigdy nie należy tego robić krócej. Dopiero kolejne koszenie w sezonie, możemy wykonać na wysokości 4 cm. Pamiętajmy, że kosić powinniśmy przynajmniej raz w tygodniu. Piękne trawniki to takie, których koszenie przeprowadzamy możliwie często. Zbyt niskie koszenie prowadzi do wysuszenia gleby, pojawienia się grzybów i mchu. Rośliny powinny mieć ochronę przed nagłą suszą, dlatego nie możemy radykalnie przycinać trawniku na wysokość poniżej 3 cm. Z kolei cięcie, gdy źdźbła sięgają już 10 cm to przesada, ponieważ wypieramy tym sposobem trawy szlachetne, chwasty mają czas na rozwój. Wiosenny wzrost trawy zależny jest od temperatury powietrza, dlatego pilnujmy wzrostu i w odpowiednim momencie wykonajmy zabieg koszenia trawy, najlepiej gdy ma około 8 cm wysokości.

Pierwsze koszenie trawy - wiosna.

Kosić trawnik najlepiej jest w dni pochmurne, ale bezdeszczowe. Koszenie w pełnym słońcu nie sprzyja odpowiedniemu nawodnieniu. Trawa nie może być ścina także w czasie deszczu. Ważne, aby po koszeniu podlać intensywnie całą powierzchnię trawnika.

Kolejne koszenie trawnika

Wiosenne koszenie trawnika to moment przełomowy, ponieważ czujemy nadchodzącą wiosnę i czynimy przygotowania estetyczne do wypoczynku w ogrodzie. Potem częstotliwość koszenia zależy od tempa wzrostu. Pamiętajmy, że najlepiej trawnik systematycznie przycinać o te 4-5 cm. Nie oszczędzajmy wody, a piękna trawa będzie zachwycał nasze oko już przy pierwszym wiosennym koszeni. Zadbajmy także o odpowiednią kosiarkę, taką, która w każdym przypadku pomyślnie wywiąże się ze swoich zadań. Kosiarka powinna się dobrze prowadzić, być zwrotna, mieć regulowaną wysokość przycinania oraz funkcję mulczowania resztek trawnika.

Mulczowanie terenów zielonych

Mulczowanie gleby a nawożenie.

Mulczowanie jest to technika nawożenia gleby, poprzez ścięcie i rozdrobnienie zielonego nawozu. Uprawiana jest w celu zmniejszenia parowania wody i hamuje wzrost chwastów. Zatrzymuje także wilgotność przy glebie i zapobiega wysuszaniu na wskutek działania czynników atmosferycznych. Najlepiej z tych funkcji wywiązuje się w porach suchych, nie mniej mulczowanie poplonu ozimego także przynosi odżywcze rezultaty dla gleby. Na rynek wprowadzono specjalne kosiarki do mulczowania trawy oraz maszyny do mulczowania krzewów i gałęzi. Na rynku pojawiają się firmy usługowe, które w ekologiczny sposób odpady organiczne przekształcają w wartościowy nawóz dla gleby i innych roślin. Odpowiednio przeprowadzone mulczowanie trawnika, łąki lub pola zaowocuje w przyszłości.

Mulczowanie trawników

Mulczowanie trawnika, na czym polega? Po skoszeniu powierzchni trawnika następuje mulczowanie trawy (czyli jej rozdrabnianie na jak najmniejsze części) i rozłożenie na powierzchni gleby, którą porasta. Jest to niekosztowny zabieg pielęgnacji trawnika, który zatrzymuje parowanie wody. Rozłożenie skoszonej trawy również stanowi naturalny nawóz dla naszego trawnika. Jeżeli zaopatrzymy się w kosiarkę, z funkcją mulczowania pielęgnacja trawnika zajmuje nam mniej czasu. Warstwa pokosu już w momencie koszenia równomiernie rozkłada się pomiędzy źdźbłami.

Mulczowanie możemy wykonywać regularnie, co kilka dni kiedy ścinamy trawę. Należy jednak pamiętać, że ścinane źdźbła powinny mieć długość około 4 cm. Wtedy skracamy je zaledwie o 1/3 ich długości. Dlatego zabieg należy powtarzać dość regularnie, ażeby trawa nie urosła zbyt wysoka. Pokos dłuższy niż 1,5 cm należy kosić kilkakrotnie lub zebrać stare źdźbła. Dopiero gdy koszony trawnik utrzymamy na wysokość około 4 cm, możemy powrócić do mulczowania. Zbyt częste koszenie nie zaszkodzi naszej trawie.

 

Mulczowanie trawnika.

Wskazane jest zainteresowanie się mulczowaniem kiedy nasza trawa zaczyna usychać lub przestaje być odporna na szkodniki i czynniki pogodowe. Jeżeli zauważymy żółknięcie, przerzedzanie lub usychanie należy przejść do podstawowej ochrony ogrodu i zrobić zabieg mulczowania. Ochronimy wtedy system korzenny przed wysuszeniem i utrzymamy trawnik na odpowiedniej wysokości.

Mulczowanie terenów pod inwestycje

Mulczowaniu podlega nie tylko trawnik, ten zabieg nie ogranicza się tylko do drobnych roślin i traw z twojego ogrodu. Odpadów organicznych możemy także szukać wśród gałęzi i krzaków. Podczas karczowania terenów pod inwestycję i budowę domów. Kiedy szybko należy oczyścić ogród z niechcianych gałęzi. Można wykorzystać specjalne maszyny i wykonać mulczowanie. Sprzęt, który rozdrabnia gałęzie i suche trawy na budowie miesza rozdrobnione drewno z ziemią. Warstwa gleby zostaje równomiernie i szybko naturalnie użyźniona. Dodatkowo pozbywamy się problemu z koniecznością wywiezienia do kosza lub na wysypisko odpadów po karczowaniu.

Mulczowanie łąk

Tereny zielone to także łąki. Utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji jest niezwykle ważne dla rolnika i przedsiębiorcy. Mulczowanie łąki polega na skoszeniu jej i jednoczesnym rozdrobnieniu, a następnie skoszoną trawę zostawiamy na łące. Niestety o łąkę trudniej zadbać, niż o trawnik w ogrodzie przydomowym. Trudno zbyt często kosić trawę, a ta do mulczowania nie może być zbyt długa. Jeśli taka będzie, warstwa pozostawionego mulczu może stworzyć tak zwany filc na łące, który będzie pleśniał i wytwarzał ogniska z grzybami. Jeżeli pora jest wilgotna lub występuje duża liczba opadów, mulczowania łąki należy unikać. Najlepiej zabieg ten wykonywać przy słonecznej pogodzie i systematycznie. Jednak gdy pogoda jest słoneczna, z łąk i pastwisk najczęściej korzystają zwierzęta, więc koszenie z mulczowaniem jest zbędne.

Mulczowanie gleby rolnej

Mulczowaniem jest nazywany także element uprawy konserwującej, polegający na pozostawieniu warstwy mulczu na polu przez zimę. Zabieg ten ma za zadanie chronić glebę przed czynnikami atmosferycznymi w okresie późna jesień, zima i wczesna wiosna. Chroni glebę przed nadmierną utratą wilgotności i parowaniem, reguluje temperaturę dzięki zatrzymaniu ciepła wiosną i jesienią. Stanowi też formę nawozu organicznego i dostarcza glebie składników pokarmowych. Wreszcie hamuje rozrost chwastów. Jedyne co należy zrobić, to jesienny poplon lub resztki słomy, kukurydzy zmulczować przed zimą i pozostawić aż do wiosny. W tym czasie materia organiczna ulegnie stopniowemu rozłożeniu, a na wiosnę zostanie przyorana i zmieszana z glebą. Zabieg ten przebiega odmiennie niż mulczowanie trawy, nie mniej zasada jest taka sama, pozostawiona warstwa zabezpiecza i odżywia glebę.

Ścięta trawa.

Podsumowanie zalet mulczowanie terenów zielonych

Niezależnie czy zabieg pielęgnacji trawnika prowadzimy przy pomocy kosiarki z funkcją mulczowania, czy sami zajmujemy się skoszoną trawą, pamiętajmy, że jest to proces dbający o kondycję naszego trawnika i prawidłowy system korzeni. Skoszona trawa pozostaje w naszym ogrodzie i zostaje wykorzystana jako nawóz, nie zalega i nie trafia do kosza. Mulczowanej trawy nie musimy już tak intensywnie podlewać, a więc oszczędzamy wodę. Jeżeli zostawiamy pokos na łące lub zamierzamy mulczować glebę na polu uprawnym, pamiętajmy także że mulczowanie przynosi głównie korzyści i prawidłowo wspiera nas w walce o czyste środowisko. Nie rosną nam nowe chwasty, a więc zaoszczędzamy czas i energię na ich usuwanie. W przypadku pola uprawnego oszczędzamy także paliwo i środki finansowe na opryski przeciwko chwastom. Jednocześnie przy tym nie dostarczamy szkodliwych dla środowiska środków chemicznych do gleby.

 

inwentura