Niedobór magnezu w kukurydzy: przyczyny, objawy i skutki

Niedobór magnezu w kukurydzy - baner.

Kukurydza to jedna z najważniejszych roślin uprawnych na świecie, stanowiąca podstawowe źródło pożywienia dla wielu ludzi oraz paszę dla zwierząt. Jak każda roślina, kukurydza wymaga odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju. Jednym z kluczowych składników odżywczych, którego brak może wpłynąć negatywnie na plony, jest magnez. Niedobór tego mikroelementu może prowadzić do poważnych problemów w uprawie kukurydzy. W tym artykule omówimy przyczyny, objawy i skutki niedoboru magnezu w kukurydzy. 

Przyczyny niedoboru magnezu w kukurydzy

  • Słabe właściwości gleby: Kukurydza najlepiej rośnie na glebach lekkich, przepuszczalnych i bogatych w składniki odżywcze. Jeśli gleba jest zbyt ciężka, kamienista lub uboga w magnez, rośliny nie będą w stanie go odpowiednio przyswoić.
  • Niska zawartość magnezu w nawozach: Niektóre nawozy sztuczne mogą zawierać niewystarczającą ilość magnezu, co prowadzi do jego niedoboru w glebie.
  • Nieprawidłowe pH gleby: Kwaśne pH gleby może utrudniać przyswajanie magnezu przez korzenie kukurydzy.

Objawy niedoboru składników pokarmowych w kukurydzy

  • Chloroza liści: Najbardziej charakterystycznym objawem niedoboru magnezu jest chloroza liści, czyli żółknięcie między nerwami liści, przy zachowaniu zielonej barwy nerwów. Początkowo chloroza pojawia się na starszych liściach, a następnie rozprzestrzenia się na młodsze.
  • Wybarwienie nerwów liściowych: W dalszym etapie niedoboru magnezu, nerwy liściowe mogą przybrać intensywnie czerwonawą lub purpurową barwę.
  • Spadek plonów: Niedobór magnezu może prowadzić do ograniczenia wzrostu roślin, co skutkuje mniejszą ilością i jakością plonów kukurydzy.

Ziarna kukurydzy.

Skutki niedoboru magnezu w kukurydzy

Niedobór magnezu w kukurydzy może poważnie wpłynąć na plony i jakość uprawy. Ograniczony wzrost roślin prowadzi do mniejszych kolb oraz zmniejszenia ilości ziaren na kolbie. Zmniejszenie zawartości magnezu w roślinie może również obniżyć wartość odżywczą ziaren, co ma wpływ na jakość paszy dla zwierząt lub jakość zboża do spożycia przez ludzi.

Jak zapobiegać niedoborowi magnezu w kukurydzy?

  • Badanie i analiza gleby: Regularne badania gleby pomogą określić jej pH oraz zawartość składników odżywczych, w tym magnezu. Na podstawie wyników można dobrać odpowiednie nawozy, aby zniwelować niedobory.
  • Stosowanie nawozów bogatych w magnez: Wybieraj nawozy zawierające wystarczającą ilość magnezu i stosuj je zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Zastosowanie nawozów dolistnych: W przypadku wystąpienia niedoboru magnezu można podać roślinom nawozy dolistne bogate w ten mikroelement, aby szybko dostarczyć go do rośliny.
  • Zapewnienie odpowiedniego pH gleby: Jeśli pH gleby jest zbyt kwaśne, można podać odpowiednie środki wapniowe w celu zneutralizowania kwasowości i ułatwienia przyswajania magnezu.

Chloroza naczyniowa i zahamowanie wzrostu kukurydzy

Jednym z pierwszych objawów niedoboru magnezu jest chloroza międzynaczyniowa, czyli jasnozielone zabarwienie przestrzeni między nerwami liści. Na roślinach jednoliściennych może objawiać się w postaci pasiastości lub paciorkowatości, a na roślinach dwuliściennych w formie marmurkowatości chlorotycznej. W miarę pogłębiania się niedoboru magnezu, chlorozy międzynaczyniowe mogą przechodzić w nekrozy, obejmując całą powierzchnię blaszki liściowej.

Magnez pełni wiele kluczowych funkcji w roślinach. Jest niezbędny do budowy ścian komórkowych, co wpływa na wytrzymałość i strukturę tkanek roślinnych. Bierze udział w procesie fotosyntezy jako składnik chlorofilu, dzięki któremu rośliny przeprowadzają fotosyntezę i wytwarzają energię ze światła słonecznego. Magnez wpływa również na rozwój korzeni, transport asymilatów, syntezę białek, tłuszczy i węglowodanów, oraz lepsze wykorzystanie innych składników mineralnych takich jak azot, fosfor i potas.

Niedobór magnezu w roślinach może prowadzić do poważnych skutków, takich jak zahamowanie wzrostu i rozwoju, obniżenie plonów, pogorszenie jakości plonów (np. mniejsza zawartość białka, tłuszczu, gorsze wypełnienie ziarna), większa podatność na choroby i uszkodzenia.

Prawidłowe nawożenie kukurydzy i zapobieganie niedoborom pierwiastków

Kukurydza to roślina, która ma specyficzne wymagania odżywcze, aby osiągnąć maksymalny potencjał plonowania. Nawożenie tej uprawy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowego wzrostu, dobrej jakości plonów i optymalnej wydajności. Choć nawozy organiczne, takie jak obornik, zyskują na popularności w ekologicznych uprawach, ich dostępność i wykorzystanie mogą być ograniczone, zwłaszcza na większych gospodarstwach.

Kukurydza może być traktowana agrotechnicznie jak rośliny okopowe, co oznacza, że termin siewu i zbioru przypada później niż w przypadku innych zbóż, a także zachodzi późne zwarcie międzyrzędzi, co pozwala na stosowanie nawożenia naturalnego. W przeszłości obornik był powszechnie stosowanym nawozem, ale zmiany w gospodarce rolnej i specjalizacji gospodarstw spowodowały jego rzadsze wykorzystanie.

Niedobór magnezu w kukurydzy - uprawa.

Mimo ograniczonego dostępu do obornika, jego stosowanie ma korzystny wpływ na glebę, poprawiając jej cechy agrotechniczne i zwiększając efektywność nawożenia mineralnego. Kukurydza reaguje bardzo dobrze na nawożenie naturalne, a przyoranie obornika jesienią jest zalecane, choć możliwe również wiosną. Dawka obornika zależy od rodzaju gleby i zawartości próchnicy, przy czym na glebach o niższej zawartości próchnicy może być potrzebna większa ilość obornika, nawet do 40 ton na hektar, podczas gdy na lepszych glebach wystarczy 30 ton lub mniej.

Podczas stosowania obornika, gleba otrzymuje cenne składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor, potas, wapń i magnez. Dzięki temu kukurydza ma dostęp do niezbędnych składników potrzebnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Jest to szczególnie istotne w przypadku azotu, fosforu i potasu, które są niezbędne dla zdrowego rozwoju rośliny i optymalnego plonowania. Należy jednak pamiętać, że rośliny nie wykorzystają wszystkich dostarczonych składników w pełni, dlatego odpowiednie dawki i terminy nawożenia są kluczowe.

Podsumowując, nawożenie kukurydzy jest kluczowym elementem w uzyskaniu dobrych plonów i wysokiej jakości uprawy. Nawożenie naturalne, takie jak stosowanie obornika, może być korzystnym rozwiązaniem. Należy jednak brać pod uwagę rodzaj gleby, dawkę obornika i odpowiedni termin przyorania. Wspomagając rośliny w dostępie do niezbędnych składników odżywczych, można osiągnąć zdrowe i obfite plony, co ma ogromne znaczenie w rolnictwie i produkcji żywności.