Barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) – niebezpieczny, inwazyjny gatunek

Barszcz Mantegazziego - baner.

Barszcz Mantegazziego to roślina, która ma potencjał inwazyjny i stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Pochodzący z obszarów Kaukazu, został wprowadzony do Europy w celach ozdobnych i paszowych. Niestety, ze względu na swoje agresywne cechy i brak naturalnych wrogów, rozprzestrzenia się szybko, powodując negatywne skutki dla lokalnej flory i fauny. 

Barszcz Mantegazziego to duża roślina dwu- lub wieloletnia, osiągająca wysokość od 200 do 500 cm. Jest monokarpiczny, co oznacza, że kwitnie i wydaje nasiona tylko raz w swoim cyklu życiowym, po czym obumiera. Korzeń jest gładki, ciemnożółty lub brązowy, grubiejący wraz z wiekiem i może osiągać długość od 40 do 65 cm, a w okresie kwitnienia nawet 15 cm średnicy.

Liście barszczu Mantegazziego są duże, potrójnie pierzastodzielne, głęboko wcięte. Ich końcowe odcinki są wydłużone, ostro zakończone i lekko owłosione od spodu. Tworzą one rozetę liściową o średnicy do 3 m. Pęd rośliny jest pusty, bruzdowany, owłosiony w górnej części, a także czerwono nakrapiany lub purpurowo plamisty.

Roślina kwitnie w 2-5 roku wegetacji, zazwyczaj w czerwcu lub lipcu. Tworzy wówczas 5-9 baldachów o średnicy 20-80 cm, na których umieszczone są baldaszki. Gatunek zawiązuje od 7,5 do 46 tysięcy białych lub różowawych kwiatów o średnicy płatków wynoszącej 12 mm. Do zapylenia dochodzi dzięki udziałowi owadów, które są przyciągane nektarem rośliny.

Owocem barszczu Mantegazziego jest zwężona u dołu i oskrzydlona, zielona rozłupnia o wymiarach do 18 mm długości i 10 mm szerokości, z 3–5 kanałami olejowymi. Nasiona, zwane rozłupkami, są nagie lub owłosione wyłącznie na skrzydełkach. Gatunek tworzy duży bank nasion w glebie, a nasiona mogą zachować swoją zdolność do kiełkowania przez kilka lat.

Barszcz Mantegazziego - roślina.

Wpływ barszczu Mantegazziego na środowisko naturalne

Barszcz Mantegazziego, jako bardzo inwazyjny gatunek obcy, wywiera negatywny wpływ na środowisko naturalne, na którym się rozmnaża i rozprzestrzenia. Jego ekspansja może prowadzić do degradacji siedlisk oraz wypierania rodzimych gatunków roślin. Gatunek ten charakteryzuje się silnym rozwojem, tworzeniem gęstych skupisk i dominacją nad innymi roślinami, co prowadzi do zmian w strukturze i składzie gatunkowym ekosystemów. Barszcz Mantegazziego rozmnaża się wyłącznie przez nasiona, których produkcja jest bardzo obfita. Te nasiona mogą zachować zdolność do kiełkowania przez wiele lat, tworząc trwały bank nasion w glebie. Ich rozprzestrzenianie odbywa się głównie za pomocą wiatru, wody oraz poprzez przenoszenie przez ludzi i zwierzęta. Nasiona te mogą być przenoszone na dalekie odległości, co sprzyja szybkiemu kolonizowaniu nowych terenów.

Wpływ barszczu Mantegazziego na środowisko naturalne jest szczególnie widoczny w miejscach, gdzie tworzy duże skupiska roślin. Roślina ta potrafi szybko zdominować przestrzeń, zasłaniając światło i uniemożliwiając rozwój innych gatunków roślin. To prowadzi do zmniejszenia różnorodności biologicznej i ubożenia flory na danym obszarze.

Wrażliwe siedliska, takie jak łęgi, zadrzewienia, ziołorośla czy łąki, są szczególnie narażone na negatywne skutki obecności barszczu Mantegazziego. Konkurencja o zasoby światła, wody i składniki odżywcze sprawia, że rodzime gatunki roślin tracą możliwość wzrostu i rozmnażania się. Ponadto obumarłe łodygi barszczu Mantegazziego, bogate w substancje organiczne, mogą wpływać na zmianę właściwości gleby, co dodatkowo utrudnia rozwój innych roślin.

Inwazyjny gatunek zmniejszający bioróżnorodność

Obecność barszczu Mantegazziego może prowadzić do zmniejszenia bioróżnorodności w obszarach, gdzie się rozmnaża i rozprzestrzenia. Gatunek ten wykorzystuje mechanizm konkurencji międzygatunkowej, tworząc gęste płaty roślinne i tworząc zasobne banki nasion. W rezultacie liczba innych gatunków roślin w tych obszarach może spaść nawet o 40 do 70%. W przypadku dominacji barszczu Mantegazziego może dojść do wytworzenia nowej równowagi ekologicznej, w której ten gatunek staje się dominujący.

Barszcz Mantegazziego stanowi również zagrożenie dla wielu siedlisk przyrodniczych, w tym ekstensywnie użytkowanych niżowych łąk świeżych, górskich łąk konietlicowych, ziołorośli górskich i nadrzecznych oraz łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych. W tych środowiskach rośnie wiele gatunków roślin zielnych, które są narażone na negatywne oddziaływanie barszczu Mantegazziego. Wśród nich znajdują się nawet gatunki chronione, takie jak kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty czy pełnik europejski.

Barszcz Mantegazziego.

Zwalczanie barszczu kaukaskiego

Jeśli chodzi o wpływ na gospodarkę, obecnie barszcz Mantegazziego nie stanowi istotnego zagrożenia dla upraw zbóż i roślin okopowych. Niemniej jednak znane są przypadki lokalnej ekspansji gatunku na polach ziemniaków. W takich przypadkach roślina ta może powodować zarastanie łąk i pastwisk, utrudniając jednocześnie przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych. Ponadto, zwierzęta hodowlane i domowe, zwłaszcza o jasnym umaszczeniu, są narażone na niebezpieczny kontakt z barszczem Mantegazziego. Jasne części ciała, takie jak wymiona krów czy okolice nosa u psów, są szczególnie podatne na oparzenia spowodowane kontaktem z tą rośliną. Co więcej, spożycie dojrzałych, surowych liści barszczu Mantegazziego przez krowy może negatywnie wpływać na ich zdrowie.

W związku z powyższym kontrola i monitorowanie występowania barszczu Mantegazziego jest istotne dla ochrony środowiska naturalnego oraz zachowania bioróżnorodności. Konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się tego gatunku oraz ochrona siedlisk, na których występują zagrożenie.